اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محسن حسینی‌خواه

دردسرهای آزمون استخدامی

داوطلب باید نمونه خون و ادرار خود را برای سازمان سنجش ارسال کند تا پس آزمایشات دقیق و معتبر، از بین نمونه‌ها، ژن‌های خوب و خوب‌تر به ترتیب برای پست‌های مهم و مهم‌تر انتخاب شوند.