اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محسن حسینی‌خواه

خط‌ فقر روی ماست

خط‌ فقر روی ماست. ذکر این نکته در اول کار ضروری است که ما زیر خط فقر نیستیم و خط فقر است که روی ما قرار دارد. یعنی فی الواقع ما در جای ...

دردسرهای آزمون استخدامی

داوطلب باید نمونه خون و ادرار خود را برای سازمان سنجش ارسال کند تا پس آزمایشات دقیق و معتبر، از بین نمونه‌ها، ژن‌های خوب و خوب‌تر به ترتیب برای پست‌های مهم و مهم‌تر انتخاب شوند.