اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محمد درویش

با محیط زیست چه کردیم؟ درس‌هایی از پهلوی دوم تا میرحسین موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

جنگل سبزی که تنوع ندارد، مثل زن زیبایی است با تن‌پوش‌هایی گران‌قیمت از برندهای مشهور جهان که تاکنون یک کتاب هم نخوانده، مهارتی کسب نکرده و سوادی ندارد. با محیط زیست چه کردیم؟

سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت نسازید!

چگونه این تمدن دوام آورد؟ راستی چرا سد گلستان را پیش از وقوع سیل خالی نکردند تا سرریز سد بر ابعاد خسارت سیل نیافزاید؟ سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت نسازید!