اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مدیریت بانوان

به چند شهردار زن نیازمندیم

از میان ۱۲۶۰ شهر در کشور فقط پنج شهر هستند که شهردار زن دارند. این آمار نشان می‌دهد که هنوز راه درازی در پیش داریم تا زنان جایگاه‌های مدیریتی کلان را در کشور در دست بگیرند.