مرور برچسب

مسئله اب

آب غیرمتعارف چیست

 براساس تعریف، آب غیرمتعارف به آبی گفته می‌شود که از تصفیه فاضلاب‌های (پساب‌ها) شهری و صنعتی، شیرین‌کردن آب شور دریا، جمع‌آوری آب باران و نظایر آن.

آبخوان چیست

آبخوان چیست و چه تعریفی دارد؟ آبخوان لایه زیرزمینی قابل نفوذ و متخلخل از سنگ‌های نفوذ پذیر و نرم نظیر شن، کنگلومرا، سنگ آهک شکسته شده و شن نرم است.

تاثیر بشر بر چرخه طبیعی آب

تاثیر بشر بر چرخه طبیعی آب.پیامدهای آثار این اقدام با توجه به تغییرات چرخه آب در حوزه انتقال دهنده و پذیرنده می بایست با دقت و توجه زیادی مورد بررسی و پیگیری قرارگیرد.