اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مسکن

به خلاف‌کارها مسکن بدهیم

هر کس خوب رانندگی نکرد و از چراغ قرمز رد شد یا سرعت غیرمجاز رفت؛ به جای جریمه نقدی، او را به زور در منازل اسکان دهیم. البته تعداد روزی که راننده خلافکار در این منازل باید سپری کند، متناسب با…