اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مصطفی مستور

بهترین شکل ممکن تهران

بهترین شکل ممکن تهران. در «تهران»، مستور خواننده را با زندگی رنگ باخته‌ی امروز روبه‌رو می‌کند روایت تنهایی آدم‌های یک سرزمین در آن سوی مرزهای انسانی و زوال انسان در اوج آنچه که آن را زندگی…