اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مفرغ‌های لُرستان

مفرغ هنر حقیقی ایرانیان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، در هیچ یک از دوره‌های هنر ایران، فصلی به مانند هنر اقوام قدیم ساکن لُرستان باعث شگفتی و حیرت نشده است. این آثار در دوره‌ای خلق شدند که ایران حین شکل‌گیری تمدنی…