اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

منیر ساراسرایی

حسین پناهی شاعر بی‌زمان

بر دیوار خانه‌ی کوچک حسین پناهی، ساعتی آویخته بود که عقربه نداشت، صفحه‌ای سیاه با یک مشت شماره، ساعتی که قادر به نشان دادن هیچ زمانی نبود «زمان، طولانی‌تر از آن چیزی است که ساعت‌ها به ما…