اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مهدی نژادحسن

اگر خبرنگار بودم چه می‌کردم

من با احترام، هر‌کدام را به منافع خود و رسانه‌ام نزدیک‌تر یافتم گزینش کنم نه سانسور و چند صباحی بعد که شناخته‌‌تر شدم دست به تولید و تهیه گزارش‌و‌خبر مردمی از گونه خانگیش بزنم، مطمئن باشید.