اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

موتورسواری

موتورسواری عجله‌دار

مادرم خیلی زن مهربانی است و طوری با پشت دست می‌زند که دندان‌هایم نریزد. او خیلی به دندان سالم اهمیت می‌دهد و همیشه از ما می‌خواهد شب‌ها مسواک بزنیم.