اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

موسیقی نواحی

بازخوانی آثار انقلابی در جشنواره فجر؛ ابتکاری برای جلوگیری از مهجوریت

حامد فیضیان: باید شرایطی هم از سوی دبیرخانه جشنواره و هم مرکز موسیقی ارشاد فراهم شود تا جوانان بتوانند در زمینه بازخوانی آثار انقلابی و حماسی ایرانی محصولات قابل تأملی را پدید بیاورند.