اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مولانا

مولانا، عشق و دیگر هیچ

از عشق که شعر مولانا را زنده نگه داشته تا قدرتی که این شاعر به بانوی اندیشمند آلمانی داده تا داروخانه «مثنوی» که چاره اندوه‌های انسان‌هاست؛ این‌ها فقط اشاره‌هایی گذرا به جایگاه مولانا در…

پاک‌بازان موسیقی لری

شما به حق، راویان قصه‌ها و نغمات و آوازهای کهن این مرز و بوم هستید و جامعه کنونی جایگاه شما را به واقع درک کرده و به شما و هم‌نسلانتان به دیده احترام می‌نگرد.