اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

میلاد صدرعاملی

میلاد صدرعاملی فرزند رسول صدرعاملی است.

فیلم سونامی می‌تواند همچون نامش در سینمای ایران باعث ایجاد تغییر باشد اگر درست تحلیل شود و اگر حرف‌های مهم فیلم در جدال دائمی منتقدان بر سر فرم، ساختار و محتوا قربانی نشود.

این مقدمه صرفا یادآوری و البته دعوتی است برای تفکر عمیق‌تر درباره این فیلم.

سونامی قصه دو شخصیت است که هر کدام داستان‌هایی را روایت می‌کنند و در خلال روایت این داستان‌ها قصه‌های موازی مهمی مطرح می‌ّشود.

دو شخصیت بهداد و مرتضی در این فیلم از لحاظ ساختاری شخصیت‌های داینامیک هستند به این معنا که سیر تحول شخصیت‌ها از ابتدا تا انتهای فیلم قابل بررسی و ردیابی است. و همین پویایی شخصیت‌ها به فیلم معنا می‌دهد.

فیلم سونامی بدون شک فیلم مهمی است و از نظر جامعه‌ّشناسانه می‌تواند در سال‌های آتی به شناخت جامعی از وضعیت برخی از ورزشکاران، جوانان و زنان ایرانی منجر شود.

سونامی فیلم ارزشمندی است و باید منتظر فیلم‌های بعدی میلاد صدرعاملی ماند که در اولین تجربه کارگردانی‌اش، شروعی سونامی‌وار را تجربه کرده است.