اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

نسیم نوحه‌خوان

ما مواد نکشیم کی بکشه؟

هر چه باشد هم قیمت مواد از قیمت دوا درمونو بیمارستان و انواع سکته کمتر است و هم بی­خبر از اتفاقات روی زمین آدم را فضایی می­‌کند.  اصلا ما مواد مصرف نکنیم کی مصرف بکنه.‌

هشتگ، نه به کار آخر سال

بعد کلی کش و قوس برای روز درختکاری و مراسم برج میلاد و جون من بیا دادسرا و نمیام و اینا، شهردار با خودشون گفتند خب چه کاریه مثلا ما شهرداریم باید یه فرقی با بقیه داشته باشم.