اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

هيدرولوژي

شکل پیچیده چرخه آب

این فرایند یکی از پیچیده‌ترین مؤلفه‌های چرخه آب را تشکیل می‌دهد. عمل تعریق به خروج آب بصورت بخار از پیکره گیاهان که از طریق ریشه جذب آنها می‌شود، اطلاق می‌گردد.