اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

وام ازدواج

وام ازدواج با یه تلفن

دست‌مریزاد اصلی رو باید به اون چند نفری گفت که قضیه رو با یه تلفن حل کردن و وام‌های کلان گرفتن. واقعاً دست‌مریزاد گردن کلفت.