اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

ویدئوی عروسی

بازخوانی ۵ ویدئوی پربحث و جنجالی در فضای مجازی و دلیل این رفتارها

اولش آنقدرها هم عاشق خشونت نبودیم. خلاف‌سنگین مجرمان مجازی، پخش‌کردن فیلم عروسی‌ آدم‌معروف‌ها بود. البته قبل‌تر از آن، ته فیلم‌های VHS حتی تصاویری از فیلم عروسی آدم‌های معمولی هم به چشم…