اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پزشکی

گیاهخوارها تنبل نیستند

گیاهخواری به‌صورت کامل هنوز هم رؤیای دور از دسترس منه اما این روزها با خودم کنار اومدم و تنبلی رو کنار گذاشتم و خودم رو عادت دادم به خوردن سبزیجات تازه تو سبد تغذیه خونوار!