اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پیک نوروزی

پیک نوروزی و کابوس بچگی

چقدر خوب که قرار نیس باباها و مامان‌ها تمام سیزده‌به در ریاضی حل کنن و نقاشی بکشن و صفحات پیک‌نوروزی رو رنگ کنن. راستش همه این سال‌ها می‌خواستم به مامان بگم به عید و تعطیلی‌ش بیشتر از من…