اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

چرخه آب

برگاب چیست

در زمان باران چه به صورت مایع و چه جامد، بخشی از آن توسط پوشش گیاهی نگهداری می‌شود. به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می‌شود، برگاب گفته می‌شود.

آب غیرمتعارف چیست

 براساس تعریف، آب غیرمتعارف به آبی گفته می‌شود که از تصفیه فاضلاب‌های (پساب‌ها) شهری و صنعتی، شیرین‌کردن آب شور دریا، جمع‌آوری آب باران و نظایر آن.

آبخوان چیست

آبخوان چیست و چه تعریفی دارد؟ آبخوان لایه زیرزمینی قابل نفوذ و متخلخل از سنگ‌های نفوذ پذیر و نرم نظیر شن، کنگلومرا، سنگ آهک شکسته شده و شن نرم است.