اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کارلوس کیروش

سنگ قبر عجیب

یک دختر روسی سنگ قبر خود را شبیه به تلفن همراه آیفون طراحی کرد. اما برخی از ایرانی‌ها سنگ قبر خود را چه‌گونه طراحی می‌کنند؟