اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کار

بی‌کاری تقصیر مردم است

ربیعی، ️وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز با پدیده بیکاران شیک مواجه هستیم. افراد بی‌کاری که حاضر به مهارت‌آموزی نیستند و از سوی خانواده تامین مالی می‌شوند.