اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کاغذ

یک خاور تراکت

محل کار من در میدان انقلاب است. زمانی که از متروی خیابان انقلاب خارج می‌شوم، باید شیرجه بزنم در استخرِ تراکت و کاغذ. از آن جایی هم که شنا کردن در کاغذ و تراکت سخت است و نفس آدم بند می‌آید.