اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کشتی

پیچیده مثل رسول خادم

«مسابقه دادن با رژیم صهیونیستی در ورزش ایران خط قرمز است. رسول خادم پرچمدار تعیین تکلیف این موضوع شد. عرف مدیران ایرانی بر این است که موضوع را با لابی‌های پشت‌پرده و نشست با بزرگان سیاست حل…