اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کم آبی

در فلات ایران از زاگرس تا البرز و از بیابان تا کویر هیچ وقت آب فراوان نبوده است و نیست

اینا همه نشانه‌های کمبود آب و خالی شدن سفره‌های زیرزمینی است. اگر هر روز سال هم باران ببارد باز هم سفره‌های زیرزمینی چند میلیون ساله نمی‌توانند به این راحتی جایگزین شوند.

شباهت ما و مادها

امروز که شنیدم معاون آب وآبفای وزیر نیرو گفته‌اند بحران آب بسیار جدی است و اگر مدیریت نشود بیم مهاجرت افراد به جاهای دیگر کشور می‌رود، یاد جدوآباد خدابیامرزمان افتادم. همان مادها و پارت و…