اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کنفرانس مطبوعاتی

جایگاهت را بشناس!

«خیلی ممنونم که این فرصت را به من دادید»، «جسارتاً سوالی داشتم»، «اگر ممکن است پاسخ بدهید»، «ببخشید وقت شما را می‌گیرم»، «امیدوارم ناراحت نشده باشید»، «عذرخواهی می‌کنم» و ...؛ اینها…