اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کهگیلویه و بویراحمد

تغییر نام تحمیلی کهگیلویه و بویراحمد، هزینه گزافی دارد

اگر روزی این تغییر مورد اجماع آحاد مردم استان باشد حتما باید تمکین کرد و برای چنین تغییر نیازی به مصوبه نیست و این تغییر مهم ترین مبنای مشروعیت را دارد و خواست مردم مشروعیت تغییر به حساب…