اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کودکان کار

کودکان کار، قربانیان آزار

«این بچه‌ها بچگی نمی‌کنند، از لحظه تولد بزرگ می‌شوند، آنها آن‌ قدر بزرگ می‌شوند که توی هفت، هشت‌ سالگی حساب‌ و کتاب کنند و بدانند درآوردن روزی ۴٠‌ هزار تومان یعنی کمتر کتک‌ خوردن و کمتر…