اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کوچصفهان

ادبیات شفاهی در کوچصفهان گیلان

این‌ ادبیات‌ گرچه‌ از تکنیک‌ و اسلوب‌ ساده‌ای‌ پیروی‌ می‌کند، امّا عواطف‌ انسانی‌، صمیمیت‌، بی‌پیرایگی‌ در آن‌ موج‌ می‌زند و بیانگر نوع‌ زندگی‌، معیشت‌ و شرایط‌ زندگی‌ طبقات‌ پایین‌ جامعه‌…

همه چیز درباره کوچصفهان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، شهر کوچصفهان از مناطق قدیمی گیلان است. حمدالله مستوفی مؤلف کتاب نزهه القلوب که در سال ۷۳۰ هجری قمری تألیف یافته است. کوچصفهان را از ساخته‌های اردشیر بابکان…

رودخانه‌های کوچصفهان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، در بخش کوچصفهان انواع نهرها و رودخانه‌ها جریان دارند که اغلب شعبه‌هایی از رودخانه‌ی سفیدرود هستند، رودخانه‌های کوچصفهان عبارتند از: ۱ ـ رودخانه‌سفید رود…

نام پرندگان در زبان گیلگی

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، انواع پرندگان اهلی و وحشی در منطقه‌ی کوچصفهان وجود دارند، این پرندگان به حلال گوشت و حرام گوشت تقسیم می‌شوند. پرندگان حرام آن هایی هستند که گوشت خوارند مانند…

نام بادهای معروف در گیلان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، بادهای مختلفی در گیلان می‌وزد که هر کدام از این بادها تأثیر خاصی در امور کشاورزی و زندگی مردم دارند و آب و هوا را تغییر می‌دهند. این بادها عبارتند از: آفتاب…