اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کی‌روش

جواد خیابانی گریه می‌کند؛ آیا هر حرفی که خیابانی زده و برایش گریسته است حرف درستی بوده

آیا جواد خیابانی هر حرفی که زده و برایش گریسته است حرف درستی بوده که در جایگاه درستی زده شده است؟ او خطاب به کی‌روش می‌گوید: «شما رئیس این مردم نیستی» اما لازم نمی‌بیند به خودش تذکر بدهد که…