اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گرگان

به مینودشت سفر کنید

مینودشت، پیشنهاد شماره سه گُلوَنی: مینودشت با مساحتی در حدود ۱۵۷۶ کیلومترمربع در ناحیه شرقی استان گلستان و در دنباله دامنه کوههای البرز شرقی واقع شده است. و با گرگان مرکز استان گلستان ۱۱۶…