اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گزارش تصویری

وضعیت شهر معمولان استان لرستان وضعیت بسیار بغرنج و بحرانی است

به سیستم آبرسانی و برق‌رسانی و مخابرات آسیب جدی وارد شده است. بسیاری از مدرسه‌ها به طور کامل از بین رفت و یا خسارت بسیار دیده‌اند. وضعیت شهر معمولان استان لرستان وضعیت بسیار بغرنج و بحرانی.