اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گلونی لری

گلونی لری

خرید از http://shop.golvani.ir

گُلوَنی (Golvani) نوعی سربند مخصوص پوشش مردم لرستان که از واژه «گلبندی» با تبدیل حرف «ب» به «و» و حذف حرف «د» گرفته شده است و به نوعی پارچه ابریشمی رنگین اطلاق می شود.

علیمردان عسکری عالم در کتاب ادبیات شفاهی قوم لُر، گُلوَنی را دستمال بزرگ ابریشمی و رنگارنگی می داند که ویژه سربند زنان جوان و دختران لُرستانی است.

گاهی مردان هم از آن به عنوان سربند استفاده می‌کنند و آن را دور کلاه نمدی می‌پیچند. کَت و گلونی به همراه شال و ستره از لباس‌های سنتی و محلی لرستان است.

در کتاب لُرها هم، به جوه یا جوما اشاره شده است و گفته شده که زنان لُر، جامه‌ای بلند می‌پوشند به نام جوه یا جوما که روی آن پیراهنی چاک‌دار و چین‌دار قرار می‌گیرد.

گلونی لری

آنان سربندی دستار مانند دارند که موها را با آن می‌پوشانند. پوشاک زنان لُر شاد و روشن است و با مهره‌های شیشه‌ای، سکه‌ها و منجوق‌ها تزئین می‌شود.

سعید شادابی در کتاب خود به نام فرهنگ مردم لرستان در بخش مربوط به لباس عروس و پوشش زنان عشایر به سرون ( Sarvan) یا سربند اشاره کرده است که همان حجاب و پوشش موهای سر و گیسوان عروس به وسیله چارقدهای ظریف و نازک گلدار ابریشمی در رنگ های مختلف است.

این پوشش به نحو خاصی است زیرا سر عروس را با چند تخته از این چارقدها می پوشانند و دنباله آنها را از پشت سر آویزان می کنند.

همـــانجا توضیح داده شده است که گلونی همان سرون های رنگی هستند و چارقدهای ساده و بزرگتر که حاشیه های رنگی دارد و ریشه دار هستند کت (Kat) نام دارد.

گلونی لری

در گزارش مردم نگاری شهرستان الشتر آمده است که زنان مسن گُلوَنی های سیاه به سر می کرده اند و زنان جوان رنگ های سبز، قرمز، نارنجی، آبی و … را به سر می بستند.

رشیدی مفرد در گزارش مردم نگاری دورود در بخش سرپوش زنان به “چار گلونی” اشاره می کند و می‌نویسد که چارگلونی عبارت است از چهار عدد روسری ابریشمی چهار گوش به ضلع تقریبی ۵ر۱ متر و با رنگ زمیــــنه مشکی و حاشیه های قرمز، آبی و سبز که زنان مسن و جا افتاده آنها را به هم می دوختند و روی سر می بستند.

لازم به ذکر است که به شکل کلی بستن سرپوش های فوق بر روی سر، سرون sarvanیا ساوه sâwaمی گویند.