اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گوزن زرد

در دام آهو و گوزن نیفتید

این کاربران از مخاطبان خود پنهان می‌کنند که مثلا همین خبر آهوی آبستن پارک مل کلاه‌قاضی رسانه‌ای شده است و با پنهان کردن این موضوع سعی در قوم‌گرایی و تقابل لرستان و مرکز می‌کنند.

گوزن زرد فضای مجازی

این جا فضای مجازی است و مرگ گوزن زرد خرم‌آباد به علت تب برفکی به درد این فضا نمی‌خورد، تلگرام دوست دارد تیتر بزند که: گوزن زرد در خرم‌آباد سنگسار شد.