اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گوهر خیراندیش

مهریه‌ ماندگار گوهر خیراندیش

در سال‌های گذشته بیشترین تعداد زندانیان غیرعمد مربوط به محکومان بدهکار مهریه بوده و این در حالی است که در احادیث اولیای الهی و مشاهدات و پایش‌های اجتماعی، شرط دریافت سکه و سایر گزینه‌های…