اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گویش لری

تمسخر افغان‌ها مسخره کردن همه ایرانی‌هایی است که یک را همان طور تلفظ می‌کنند

وقتی ببینیم این نمونه‌ها از تمسخر و توهین، در مورد مردمانی‌ست که در مرز کنونی ایران واقع هستند انجام می‌شود، دیگر توهین به لهجه هم‌زبانان دیگر چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.