اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

یوزپلنگ آسیایی

ردپای ژنتیک شیوه‌ای نوین برای سرشماری یوزپلنگ

در روش ردپای ژنتیک که از پاییز امسال آغاز خواهد شد با جمع‌آوری نمونه سرگین یوزپلنگ‌ها از طبیعت و انجام آزمایش‌های ژنتیکی، اطلاعات ارزشمند و دقیقی از جمعیت، نسبت سنی و نسبت جنسی یوزپلنگ‌ها به…