اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

یوز

یوزها و کمدین‌ها

مناطق حفاظت‌شده حتی آبشخورهای استاندارد ندارند و الگوی تغذیه این جانداران به مرور زمان تغیییر کرده، کمبود یوز ماده، امیدها برای ادامه نسل را از آنها گرفته و همه اینها یک عزم ملی می‌خواهد.