اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

Interception

برگاب چیست

در زمان باران چه به صورت مایع و چه جامد، بخشی از آن توسط پوشش گیاهی نگهداری می‌شود. به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می‌شود، برگاب گفته می‌شود.

شکل پیچیده چرخه آب

این فرایند یکی از پیچیده‌ترین مؤلفه‌های چرخه آب را تشکیل می‌دهد. عمل تعریق به خروج آب بصورت بخار از پیکره گیاهان که از طریق ریشه جذب آنها می‌شود، اطلاق می‌گردد.