گلونی

اختصاصی/ درویش: سمن‌های لرستان باید در نشست برنامه‌ی ششم حاضر می‌شدند

به گزارش پایگاه خبری گلونی، روز۳۰ تیرماه نشستی با حضور سمن‌های محیط زیست کشور در خصوص مفاد پیشنهادی برنامه ششم توسعه برگزار شد که هیچکدام از سمن‌های لرستان در این نشست حضور نداشتند. حضور نداشتن سمن‌های لرستان هم باعث تجعب دیگر شرکت‌کنندگان شد و هم خشم سمن‌ها را در استان برانگیخت.

آقای مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگویی اختصاصی با گلونی درباره شرکت نکردن این سمن‌ها گفت: قرار است شبکه تشکل‌‌های زیست‌محیطی لرستان تا دو روز دیگر نظراتش را درباره برنامه ششم توسعه به صورت مکتوب ارایه کند. شرکت نکردن سمن‌های لرستان در آن جلسه به هر دلیل خوب نبود و باید شرکت می‌کردند.

همچنین آقای فتحی مدیرکل محیط زیست لرستان درباره شایعه‌ای مبنی بر شرکت نکردن سمن‌ها در مراسم روز ۸ مرداد در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد گفت: اغلب سمن‌های شهر و استان در این مراسم شرکت می‌کنند و با آنها تعامل داشته‌ایم و به امید خدا مراسم پرشوری در منطقه «کَلدَر» خواهیم داشت. از همه مردم هم دعوت می‌کنم به این مراسم بیایند.

پایان پیام

عکس: نسترن دادجو، نسیم

محیط زیست

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش‌های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کرهٔ زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند، خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

خروج از نسخه موبایل