گلونی

شوخی سیمانی در سیاست

پایگاه خبری گلونی، به نقل از ایسنا، رضا ساکی: شوخی با مصالح ساختمانی در عالم سیاست همیشه وجود داشته است و اگر کسی به کسی گفت رویت سیمان می‌ریزم شوخی کرده است و نباید آن را جدی گرفت چون اگر روی کسی سیمان ریخته بشود و بگذارند سیمان خشک بشود آن شخص دیگر نمی‌تواند از زیر سیمان بیرون بیاید مگر به زور کلنگ، که بدیهی است طرف اگر از سیمان نمیرد از ضربه کلنگ خواهد مرد. پس اگر کسی چنین چیزی گفت منظورش چیز دیگری است. به چند مثال دقت کنید:

تو را با آب قاطی می‌کنم و رویت آهک می‌ریزم.

منظور از شوخی: حالت را خواهم گرفت.

رویت سیمان سفید می‌ریزم و روی آن را نقاشی می‌کنم.

منظور از شوخی: بدجور حالت را خواهم گرفت.

تو را تا کمر داخل بتون می‌کنم.

منظور از شوخی: طوری حالت را می‌گیرم که انگار تا کمر داخل بتون فرو رفته باشی.

صافت می‌کنم

منظور از شوخی: منظور از شوخی در این جمله دقیقا معلوم نیست. چون صاف کردن با غلتک یک طور معنی می‌دهد و صاف کردن با ماله یک طور دیگر.

دهانت را گچ می‌گیرم.

منظور از شوخی: حالت را اساسی می‌گیرم طوری که تا چند روز نتوانی حرف بزنی.

به سمت تو آجر پرتاب می‌کنم.

منظور از شوخی: البته این یکی شوخی نیست چون از آجر به کرات در برخی مواقع استفاده شده است و آقای علی مطهری خاطراتی از این شیء دارد.

باقی بقای‌تان

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل