فراخوان همایش شاهنامه پس از شاهنامه

قطب علمی شاهنامه و فردوسی، با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه فرهنگی ـ هنری سرای فردوسی (مردم نهاد)، در نظر دارد در ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، همایشی با عنوان “شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از سرایش شاهنامه فردوسی”، با حضور دانشمندان، شاهنامه پژوهان، دانشجویان و دوستداران شاهنامه و فردوسی، برگزار کند. بدین وسیله از استادان، عموم صاحب نظران و دانشجویان مقاطع دکتری دعوت می شود تا با ارسال مقاله‌های علمی و ارائه نتایج فعالیتهای پژوهشی خود همایش را یاری کنند.  مقالات برتر این همایش که امتیازهای لازم را کسب کرده باشند، پس از داوری در مجله علمی- پژوهشی جستارهای ادبی و مقالات برگزیده در مجموعه مقالات همایش، همزمان با برگزاری مراسم، چاپ خواهد شد.
اهداف برگزاری و دلایل انتخاب محور ویژه همایش
۱- آشنایی با تحقیقات جدید در حوزه مطالعات مربوط به هزار سال حماسه‌سرایی در ایران.
۲- بزرگداشت مقام فردوسی و بررسی نقش شاهکار بزرگ او به عنوان پیش‌نمونه و پیش‌متن یکی از مهم‌ترین انواع شعر کلاسیک فارسی.
۳- بررسی علل عدم اقبال عام به حماسه‌های پس از شاهنامه‌ و شناخت مخاطبان خاص آثار و ادوار اوج  و فرود گرایش شاعران به حوزه ادب حماسی و بسترهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن.
 ۴- آسیب‌شناسی تحقیقات انجام شده درباره حماسه‌سرایی در ایران و علل قلّت تحقیقات در این قلمرو و بررسی راهکارهای افزایش و تعمیق سطح علمی مطالعات.
۵- بررسی راهکارهای ترغیب جامعه برای استفاده موثر از انواع آثار حماسی در عرصه های اجتماعی- فرهنگی.
 ۶- تشویق و ترغیب پژوهشگران به محدود نکردن مطالعات خود در متن شاهنامه‌ و گفت‌وگو و تبادل نظر شاهنامه‌پژوهان و دوستداران شاهنامه‌ در این زمینه.
محورهای اختصاصی همایش
– تفاوت انگیزه‌های سرایش شاهنامه، پیش و پس از فردوسی.
– تأثیر شاهنامه‌های پس از فردوسی در شکل گیری هویت اسلامی- ایرانی و خرده‌هویتهای اقوام مختلف ایرانی.
– جایگاه حماسه‌های شفاهی در خلق حماسه‌های پس از شاهنامه.
– نوع شناسی شعر حماسی و تحلیل حماسه‌سرایی در ایران بر مبنای نظریه‌های ژانر.
– خاستگاه شناسی تحلیلی و تطبیقی داستانهای قهرمانی پس از شاهنامه و مناسبات بینامتنی این روایات با ادبیات فارسی میانه.
– بررسی تأثیرات و تأثرات میان سطوح طبقاتی مختلف جامعه در قبال شاهنامه‌سرایی و جایگاه این متون در مرام شناسی زندگی اجتماعی ایرانیان.
– متن‌شناسی، نسخه‌شناسی و تحلیل حماسه‌های مذهبی، ملی- دینی، تاریخی و بررسی نسبت آنها با نوع غالب حماسه ملی.
– مخاطب شناسی حماسه‌های پس از شاهنامه در طول تاریخ.
– ظرفیت‌های مضمونی و زبانی و عاطفی حماسه‌های پس از شاهنامه و بررسی مؤلفه‌های سبکی این متون.
در ایجاد توده مخاطبان.
– شاهنامه و جایگاه آن در نظام طبقاتی جامعه ایرانی؛ در دو رده نخبه فرهنگی- اقتصادی و بدنه اجتماع.
– حماسه‌های پس از شاهنامه و فرهنگ شفاهی ایران.
– جایگاه کلیدی تشیع در شکل گرفتن حماسه‌های پس از شاهنامه و به ویژه حماسه های دینی پس از شاهنامه.
– بررسی سیر تکوین و خصوصیات شاخه‌های مستقلی از هنر چون نقالی و پرده‌خوانی و طومارنویسی حماسی که در تعامل فعال مخاطبان با شاهنامه فردوسی به وجود آمده است.
– بررسی رابطه حماسه و مخاطب در سطح نظری و معرفی نظریات.
– شناخت چگونگی بازآفرینی روایات حماسی در هنر مدرن.
‌- ب‍رخ‍وان‍ی‌ها و اج‍راهای‌ زن‍ده‌ و خیابانی روایات حماسی در جامعه ایرانی.
– ظرفیتهای شاهنامه در خلق مخاطبان جهانی از قوّه تا فعل.
– شاهنامه در موزه‬ها و گالری‌‌های جهان.
– شاهنامه و جهانی شدن فرهنگ و نقش آن در عصر اطلاعات.
محورهای عام همایش
• شاهنامه‌پژوهی، متن‌شناسی، روایت‌شناسی و تحلیل محتوا.
• شاهنامه فردوسی و فردوسی‌شناسی.
• شاهنامه فردوسی و مطالعات بلاغی، دستوری و زیبایی‌شناختی.
• شاهنامه‌پژوهی و ادبیات تطبیقی.
• شاهنامه‌پژوهی و مطالعات اساطیری.
 *شاهنامه و رویکردهای نوین فرهنگی
*بررسی شاهنامه فردوسی با استفاده از نظریه‌ها و رویکردهای نقد ادبی.
• کشف و تحلیل جنبه‌های زبانی، ‌ادبی و اساطیری در شاهنامه فردوسی.
• شاهنامه فردوسی، سبک‌شناسی و نقش آن در تطور گونه‌های ادب فارسی.
• شاهنامه فردوسی، ادبیات شفاهی و افسانه‌های کهن.
• ایجاد ارتباط متقابل و تلفیقی میان  شاهنامه‌پژوهی و دانش‌های مختلف.
 • ارتباط شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی فارسی.
• تأثیرات و تأثّرات متقابل میان شاهنامه فردوسی و انواع دیگر ادب فارسی.
• شاهنامه‌پژوهی، آسیبها، موانع، راهکارها و شاخه های مختلف.
•  شاهنامه فردوسی، آثار حماسی و افسانه‌های کهن.
• سنتها، جشنها و آیینهای کهن و متون حماسی و اساطیری.
• زبانهای باستانی و شاهنامه فردوسی.
•  شیوه‌ها و سنتهای روایت‌گری و نقّالی شاهنامه فردوسی.
• شاهنامه فردوسی و ادبیات نمایشی.
• شاهنامه فردوسی و بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ.
• بررسی تأثیرات شاهنامه فردوسی بر شاخه‌های گوناگون هنر و فرهنگ ایرانی.
•  شاهنامه فردوسی و نسخه‌شناسی و تصحیح متون.
• ایران‌شناسی و شاهنامه فردوسی.
• شاهنامه فردوسی، هویت فرهنگی و ادبیات حماسی.
• تنوع جغرافیایی، پراکندگی‌های قومی و آثار حماسی.
• ادبیات حماسی و نقد ادبی.
• شاهنامه فردوسی و ادبیات معاصر.
• کارکرد شاهنامه فردوسی در وحدت ملی ایران.
• جایگاه شاهنامه فردوسی در تبیین هویت تاریخی ملی و مذهبی ایرانیان.
• نقش شاهنامه فردوسی در رشد و بالندگی زبان فارسی.
• شاهنامه فردوسی و خرده فرهنگ‌ها، آیین‌ها، گویش‌ها و ادبیات بومی و اقلیمی ایران.
• شاهنامه فردوسی و زندگی اجتماعی امروز.
• جایگاه شاهنامه فردوسی در فراسوی مرزهای ایران.
•  تأثیر فرهنگی شاهنامه در طول تاریخ، بر شاخه‌های مختلف هنر ایرانی، چون: شعر، نگارگری، موسیقی، نمایش، پیکرتراشی و داستان نویسی.
از نویسندگانی که مقالات آنها برای ارائه پذیرفته شود، برای شرکت در همایش دعوت خواهد شد.
ضوابط مقالات ارسالی
– رعایت موازین علمی _ پژوهشی در مقاله ( چکیده، مقدمه، پیشینه ، متن، نتیجه‌گیری، ارجاعات، فهرست منابع و مآخذ، تصاویر)
– چکیده و اصل مقاله باید با رعایت اصول نگارش مجلات دانشگاهی و رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با نرم‌افزار word/2003 و پس از آن آماده شده باشد.
مقاله صرفاً از طریق ایمیل و به صورت کامل (چکیده و متن کامل مقاله) ارسال گردد.
– حجم مقاله نباید  بیشتر از ۸۰۰۰ کلمه باشد.
– تصاویر مقاله جدا از متن مقاله با کیفیت مطلوب ارائه گردد.
– مقاله قبلا به هیچ همایش یا مجله‌ای ارائه نشده باشد.
– دبیرخانه همایش در انتخاب و ویرایش مقاله‌های ارسالی مختار است.
– مقاله های پذیرفته شده به صورت: ارائه و چاپ و یا منحصراً برای چاپ پذیرفته می‌شوند.
دبیر علمی همایش: دکتر محمد جعفر یاحقی
تقویم همایش
زمان برگزاری: ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵٫
آخرین مهلت فرستادن مقاله: ۲۰اسفندماه ۱۳۹۴
نشانی و پایگاه الکترونیکی ارسال مقالات
نشانی دبیرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قطب علمی فردوسی و شاهنامه، کد پستی۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
تلفن دبیرخانه: ۳۸۸۰۶۷۳۳-۰۵۱
پایان پیام

کد خبر : 11620 ساعت خبر : 12:38 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=11620
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات