گلونی

عملکرد نمایندگان لرستان در مجلس نهم

پایگاه خبری گلونی، ساسان والی‌زاده: ارزیابی عملکرد نمایندگان در آیینه آمار یکی از شاخص‌هایی است که موکلان را با میزان واقعی فعالیت نمایندگان خود آشنا می‌سازد، در واقع چنین ارزیابی حق مردم است تا بدانند عملکرد کسانی که به آنها اعتماد کرده‌اند در خانه ملت چگونه بوده است.
ملاک ما برای این ارزیابی، داده‌های احصاء شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی است که آمار رسمی آن قابل تشکیک نیست. البته می‌توان یادآور شد که این شاخص‌ها عموماً کمی بوده ودر برخی موارد چیستی و چگونگی آن‌ها قابل بحث است. از آنجا که این آمار به اندازه کافی گویا است از شرح بیشتر مولفه‌ها پرهیز کرده و قضاوت نهایی را به خوانندگان واگذار می‌کنم.

یک: به لحاظ نطق بیش‌ازدستور، در بین نمایندگان لرستان آقا‌محمدی و بیرانوند بیشترین نطق (۷بار) و آقایان بروجردی و خدایی سوری و علی کاییدی کمترین نطق (۲بار) پیش‌ازدستور را  داشته‌اند.
دو: به لحاظ تعداد سوال از وزرا و هیئت دولت، ابراهیم آقا‌محمدی با ۳۳ بار سوال رکوردار است و پس از او ایرج عبدی با ۲۵ بار در رتبه دوم این آمار قرار دارد. آقایان بروجردی و توکلی حتی یک بار از هیچ وزیری سوال کتبی نداشته‌اند.
سه: به لحاظ طرح‌های امضا شده در مجلس، آقایان بهرام بیرانوند و الهیار ملکشاهی با ۷۸ و ۷۰ امضاء در میان نمایندگان استان رکورددار هستند و کمترین طرح امضاء شده را آقای علاءالدین بروجردی با ۲۸ طرح و سپس آقای آقا‌محمدی با ۴۴ طرح داشته‌اند.
چهار: به لحاظ تعداد تذکرات به مسئولان، عباس قائدرحمت نماینده دورود و ازنا با۱۲۲ تذکر رکورد دار نمایندگان لرستان است و سپس بهرام بیرانوند با ۱۰۶ تذکر در رتبه دوم است. کمترین تذکر به مسئولان را در میان نمایندگان لرستان، علاءالدین بروجردی با ۶ تذکر داشته و پس از او توکلی نماینده الیگودرز با ۲۶تذکر قرار دارد.
پنج: به لحاظ طرح‌های ارائه شده آقای الهیار ملکشاهی با ۳ طرح و آقایان علاءالدین بروجردی و ایرج عبدی به ترتیب با ۲ طرح را به نام خود ثبت کرده‌اند و سایر نمایندگان لرستان تا تاریخ مورد بررسی هیچ طرحی را به مجلس ارائه نکرده‌اند.
شش: به لحاظ شاخص حضور نداشتن، ایرج عبدی با ۱۶۳۱ دقیقه، عباس قائدرحمت با ۸۵۴ دقیقه و ابراهیم آقامحمدی با ۷۷۷ دقیقه عدم حضور رکورددار غیبت در مجلس در میان نمایندگان لرستان هستند. کمترین غیبت را آقایان ملکشاهی و بروجردی با ۲۲۵ و ۲۸۰ دقیقه داشته‌اند.

آن چه گفته شد عملکرد کمی عملکرد نمایندگان لرستان در قیاس با هم بود اما جالب‌تر زمانی است که این قیاس را با همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح کشور انجام دهیم. حضور بالای نمایندگان لرستان در میان «‌ترین‌ها» قابل توجه است. در سطح کل مجلس نیز این آمار‌ها، تا پایان شهریور ماه سال جاری احصاء شده است:
یک: به لحاظ حضور در مجلس ایرج عبدی با ۳ روز غیبت و ۲۲ بار تاخیر و ۱۶۳۱ دقیقه عدم حضور، رتبه چهاردهم مجلس را در میان غیبت‌کنندگان مجلس دارد!
دو: به لحاظ میزان نطق پیش‌ازدستور، ابراهیم آقامحمدی وبهرام بیرانوند با ۷ نطق در رتبه ۴۱ مجلس قرار دارد. از آن سو آقایان علی کاییدی و خدایی سوری با دوبار نطق پیش از دستور در رتبه ۱۵ کم نطق‌های مجلس هستند!
سه: به لحاظ طرح‌های ارائه شده، الهیار ملکشاهی با ۳ طرح ارائه شده در رتبه ۲۳ مجلس قرار دارد و آقایان بروجردی و عبدی با ارائه دو طرح در میان ۵۰ نماینده فعال در ارائه طرح هستند. به غیر از این ۳ تن بقیه نمایندگان لرستان هیچ طرحی را در چهار سال گذشته به مجلس ارائه نداده‌اند.
چهار: به لحاظ شاخص امضاء طرح‌های ارائه شده در مجلس، نام هیچ کدام از نمایندگان در میان ۳۰ نماینده فعال مجلس قرار ندارد اما از آن سو در میان نمایندگان غیرفعال در زمینه امضاء طرح‌های ارائه شده نام علاءالدین بروجردی در رتبه ۱۳ مجلس قرار دارد که نشان دهنده همراهی نکردن ایشان با سایر نمایندگان در ارائه طرح هاست.
پنج: به لحاظ سوال از اعضاء هیئت دولت، ابراهیم آقا‌محمدی با ثبت ۳۳ سوال در رتبه ۲۶ مجلس قرار دارد و ایرج عبدی هم در رتبه ۳۷ مجلس نام خود را در میان بیشترین سوال‌کنندگان از دولت ثبت نموده است. البته در نقطه مقابل علاءالدین بروجردی و توکلی در میان ۵۷ نماینده‌ای هستند که هرگز هیچ کدام از اعضاء دولت را مورد سوال قرار نداده‌اند.
شش: به لحاظ تذکر کتبی به دولت هیچ کدام از نمایندگان لرستان در میان بیشترین‌های مجلس نیستند (در این زمینه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با ۶۵۸ تذکر کتبی رکورد دست نیافتنی دارد!) اما در میان کسانی که که کمترین تذکر را داده‌اند علاءالدین بروجردی با ۶ تذکر در رتبه ۱۶ کسانی است که بیشترین مدارا را با دولت داشته است. البته در قیاس با نمایندگان استان عباس قائدرحمت با ۱۲۲ و بهرام بیرانوند با ۱۰۶ تذکر کتبی رکورددار هستند.

در مجموع این آمار نشان می‌دهد معدل حضور نمایندگان با یکدیگر تناسب نداشته است. از یک سو امثال بیرانوند و آقامحمدی بیشترین انتقاد را به دولت و از دیگر سو آقایان بروجردی و توکلی بیشترین مدارا را داشته‌اند! و یا آنکه در حالی که نمایندگان همواره در امضاء طرح‌های دیگران آماده بوده‌اند خود کمتر طرحی را برای بررسی به مجلس ارائه داده‌اند که نشانه ضعف کار‌شناسی ایشان بوده است. درصد بالای غیبت نمایندگان لرستان هم در مجلس چندان توجیهی ندارد. یادآور می‌شود هر دقیقه حضور در مجلس با رای و سرمایه مردم حاصل شده است.
مجموعه داده‌های فوق عملکرد نمایندگان مجلس را از ابتدای حضور تا شهریور سال جاری یعنی قریب به سه سال و اندی از فعالیت ایشان را در بر می‌گیرد. در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از عملکرد نمایندگان لرستان در ادوار مجلس خواهم نوشت.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل