گلونی

انجام مطالعات زیست محیطی شرط قراردادهای نفت و گاز

بر اساس مصوبه ۱۶ مردادماه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می‌شوند، انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی الزامی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، براساس بند ح ماده ۳  این مصوبه یکی از اصول حاکم در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می‌شوند، انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها است.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ و با توجه به مفاد سیاست‌های ابلاغی بخش انرژی، بندهای (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بندهای (۱۲)، (۱۷) و (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدان‌ها/ مخزن‌ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح‌های توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره‌برداری و اجرای طرح‌های صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ۱۶ ماده به تصویب رساند.

مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ ۱۶ مردادماه  ۱۳۹۵ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل