آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۲۱

فریدون مهرابی: این تئاتر در ارتباط با تماشاگر است

فریدون مهرابی: این تئاتر در ارتباط با تماشاگر است. می‌دانید که تئاتر تعاملی درلحظه به وجود می‌آید و در تقابل مستقیم با تماشاگر شکل می‌گیرد و این کنش‌مندی یک اثری از خودش به جا می‌گذارد.
ادامه مطلب ...

نشان خرس قهوه‌ای کانون دیده‌بان حقوق حیوانات برای ابتکار

خانم پخشان قلندری به پاس اقدام شجاعانه و جلب توجه بی سابقه به نقض حقوق حیوانات و کشتار اسب‌های باربر در غرب کشور در حضور ریاست محترم جمهوری، شایسته دریافت این نشان شد. نشان خرس قهوه‌ای…
ادامه مطلب ...