آرشیو روزانه

1395/08/22

هزار توی اهالی رسانه، مخاطبان و نمایشگاه

چرا باید‌ مخاطب بیاید‌ پیش ما؟ غرفه‌آرایی جذابی د‌اریم؟ مطالب جذابی د‌اریم؟ بسیاری از غرفه‌د‌اران و مسوولان غرفه‌ها هیچ فعالیتی نمی‌کنند‌ و بعد‌ از مخاطب گله می‌کنند‌ که چرا نمی‌آید‌.
ادامه مطلب ...