آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۹۶

کِنِف شدن در مترو

کِنِف شدن در مترو. خلاصه دمادم ظهر بالاخره از رختخواب آمدم بیرون و مستقیم رفتم سر یخچال. کار هر روزم است. اول باید سینه ی خسته و خشکم...