آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۹/۰۹

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان هشدار داد مالکان بناهای تاریخی تهران مراقب دام کلاهبران در پوشش انجمن‌های…

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان هشدار داد مالکان بناهای تاریخی تهران مراقب دام کلاهبران در پوشش انجمن‌های میراث‌فرهنگی باشند. ایشان در ...
ادامه مطلب ...

معاون میراث فرهنگی کشور تأکید کرد اشد مجازات در انتظار عاملان تخریب خانه نائل اصفهان

معاون میراث فرهنگی کشور تأکید کرد اشد مجازات در انتظار عاملان تخریب خانه نائل اصفهان. معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی ...
ادامه مطلب ...