آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۹/۲۱

مطالعه تروفه‌ها و نمونه‌های تاکسیدرمی در موزه تاریخ طبیعی پردیسان

مدیرکل دفترموزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از مطالعه و بررسی دقیق تروفه ها و سایر نمونه های تاکسیدرمی شده در موزه تاریخ طبیعی پردیسان برای نخستین بار خبر داد.
ادامه مطلب ...