آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

ملت در متروی تهران کرج شادترند

متروسواران خبره و قهار با نشانه‌گذاری دقیقا می‌دانند که قطار در چه نقطه‌ای توقف می‌کند و باید کجا بایستند تا درب مثل یک معجزه دقیقا جلوی پای آنها گشوده شود و اینجاست که با غرور و تبختر خاصی…